Buď aj ty FHI

fakulta hospodárskej informatiky

Pokračuj

Main container

Štúdium

Študijné programy práve pre teba

Bakalárske študijné programy

Hospodárska informatika

Absolventi študijného programu Hospodárska informatika sú pripravení vykonávať práce ako informatik v podniku, marketingový manažér IT, konzultant, programátor, administrátor počítačových sietí, projektant WWW aplikácií, vedecký pracovník v oblasti expertných systémov a umelej inteligencie.

 • biznis analytik a analytik podnikových procesov,
 • riadiaci pracovník v IT sektore,
 • analytik, tvorca a konzultant informačných systémov,
 • konzultant a projektant databázových systémov,
 • dizajnér web aplikácií a podnikových intranetov,
 • projektant a realizátor informačných služieb v sieťach,
 • analytik sociálnych sietí,
 • riaditeľ podnikovej informatiky (CIO- Chief Information Officer),
 • vedecký pracovník v oblasti informačných a komunikačných technológií a ich aplikácií v hospodárskej praxi.
 • Zvládnuť softvérové nástroje na tvorbu informačných systémov
 • Podieľať sa na tvorbe biznis stratégií podnikov a organizácií
 • Modelovať ekonomické procesy
 • Vytvárať a implementovať softvér pre rôzne aplikácie vrátane mobilných
 • Využívať potenciál sociálnych sietí pre rozvoj podnikania
 • Zvládnuť otázky bezpečnosti informačných systémov
 • Analyzovať podnikové procesy, projektovať a implementovať informačné systémy pre všetky sféry hospodárstva

Manažérske rozhodovanie

Absolventi študijného programu Manažérske rozhodovanie nachádzajú uplatnenie v manažmente výrobných a nevýrobných podnikov, v bankách, poisťovniach (ako poistní analytici), na burzách, vo vrcholovom manažmente rôznych inštitúcií nevýrobnej sféry, orgánoch a pri riadení vlastných podnikov.

 • analytik úverového portfólia, analytik likvidácie,
 • manažér v penzijných programoch,
 • riaditeľ vzťahu so zákazníkmi,
 • marketingový analytik,
 • manažér rizík poisťovne,
 • business analytik.
 • poznať metódy rozhodovania pri riešení aplikačných úloh v bankovom a finančnom sektore,
 • navrhovať riešenia optimalizácie procesov vo výrobných podnikoch - a to použitím najmodernejších softvérov,
 • aplikovať širokú škálu štatistických metód na podnikovej a národohospodárskej úrovni,
 • vytvárať prognostické modely pre potreby rozhodovania v hospodárskej praxi,
 • identifikovať skupiny zákazníkov alebo výrobkov pre zacielenie predaja,
 • určiť rizikové skóre pre poskytovanie úverových produktov,
 • pripraviť nové poistné produkty pre poisťovne na Slovensku i v zahraničí ,
 • určiť riziko poistných udalostí a nastaviť procesy brániace krachu poisťovne,
 • určiť najvýhodnejšie metódy zhodnotenia voľných peňažných prostriedkov poisťovne.

Účtovníctvo

Absolventi študijného odboru Účtovníctvo sa uplatnia v bankách a poisťovniach, v inštitúciách finančného trhu, v konzultačných, audítorských firmách a vo finančnej správe a po splnení určitých podmienok môžu vykonávať činnosť finančných a daňových poradcov, účtovných znalcov a audítorov.

 • účtovný znalec a audítor,
 • finančný a daňový poradca,
 • hlavný účtovník,
 • finančný riaditeľ (CFO - Chief Financial Officer),
 • interný audítor,
 • účtovný a finančný analytik.
 • pripravovať a používať účtovné informácie,
 • špecifikovať, navrhovať a implementovať riešenia problémov účtovníctva, audítorstva, daní a finančného manažmentu,
 • tvoriť metodické usmernenia a predpisy v oblasti účtovníctva a audítorstva,
 • pracovať v tímoch domácich a zahraničných špecialistov v oblasti financií a účtovníctva,
 • uplatniť sa v oblasti štatutárneho auditu, interného auditu
 • a v kontrolných orgánoch štátnej správy.

Príprava pre prax

Príprava pre život

Kontakt

Naši študenti

 • Môžu získať dvojitý diplom za absolvovanie študijného programu v nemeckom jazyku
 • Môžu časť štúdia absolvovať v zahraničí s využitím programu Erasmus+
 • Majú prístup k špecializovaným softvérom, napríklad- SAS, SAP, Oracle, Microsoft, Pohoda
 • Získať výnimky na 4 skúšky, v rámci programov ACCA - Asociácie certifikovaných účtovníkov
 • Absolvovaním vybraných predmetov získajú certifikáty SAS
 • Môžu získať extra štipendiu pri štúdiu na študijnom programe Hospodárska informatika
 • Kdispozícii je ubytovanie na univerzitných internátoch

Naša fakulta je druhá medzi vysokými školami s najväčším záujmom o absolventov a sme vlastne prví medzi fakultami ekonomického zamerania

Rebríček vychádza z počtu prezretí životopisu absolventa zamestnávateľmi na portáli Profesia.sk. Podmienkou zaradenia do analýzy je ukončenie štúdia na niektorej zo slovenských vysokých škôl v posledných troch rokoch a aktívne hľadanie si práce v predchádzajúcom roku.

Dozvedieť sa viac

Čo o nás hovoria

Alfonz Juck

SAP Basis 2nd line engineer, Hewlett-Packard

“Na FHI spomínam v dobrom. Fakulta ktorá vie pomôcť k vedomostnému posunu smerom v pred. Nie je to tak dávno čo som ukončil štúdium ale už viem čiastočne zhodnotiť čo mi štúdium na tejto fakulte dalo. Aktuálne pracujem pre spoločnosť HP na pozícií SAP Basis Admin.”

Dusan Hutka

Senior model developer, Zurich Insurance Company Ltd

“Študijný program Aktuárstva na FHI EU sa radí k špičkovým programom na prípravu aktuárov na Slovensku. Jeho absolventi su žiadaní na poistnom trhu na Slovensku, ale zároveň nachádzajú uplatnenie aj v zahraničí. Dokonca niektorí jeho absolventi v súčastnosti zástavajú vyznamné pozície v poisťovniach pôsobiacich na Slovensku.”

Veronika Horniaková

Analyst, Erste Group IT SK


“Už počas môjho štúdia na Fakulte hospodárskej informatiky som absolvovala odbornú stáž v IT firme, kde som mohla moje vedomosti získané v odbore Manažérske rozhodovanie a informačné technológie postupne uplatniť aj v praxi.”

Michal Magnusek

SW analysts team leader, Pipeliner CRM

Výber štúdia na FHI dnes považujem za jedno z najsprávnejších rozhodnutí v mojom živote. Veľa mladých ľudí hľadá kreatívnu prácu a chcú sa venovať niečomu čo nemá so stereotypom nič spoločné. Na základe tejto motivácie sú schopní vybrať si školu, na ktorej chcú študovať. Ja hovorím, že kreativita príde sama, keď sa človek venuje niečomu 8 a viac hodín denne.”

Ladislav Varga

Študent, Operačný výskum a ekonometria

“Štúdium na Fakulte hospodárskej informatiky Vám určite odporúčam. Ja osobne som sa na prvom stupni vysokoškolského štúdia rozhodol študovať študíjný odbor Hospodárska informatika. Tento odbor Vám dá dobré základy, ak sa v budúcnosti chcete pohybovať v oblasti informatiky alebo matematiky. Momentálne študujem na druhom stupni operačný výskum a ekonometriu.”

Katarína Miháliková

Študentka, Operačný výskum a ekonometria

"Výber štúdia na Fakulte hospodárskej informatiky bola moja najlepšia voľba. Táto fakulta má nielen jedinečné, ale aj atraktívne odbory na Slovensku, z ktorých je veľmi dobré uplatnenie."

Martin Bača

Business Analyst, Essential data


“Stále sa považujem za pomerne „čerstvého“ absolventa fakulty FHI, no aj napriek tomu som mal možnosť vyskúšať si rôzne pracovné pozície a získať množstvo cenných skúseností. V súčasnosti som sa vrátil k mojej veľkej záľube, softvérovému inžinierstvu, ktorú som si rozvinul práve počas štúdia.”

Róbert Lehocky

Senior Manager Service Accounting, IBM

“Štúdium odboru „Účtovníctvo a Audítorstvo“ na FHI som úspešne ukončil v roku 2000. Štúdium ekonómie na EU bola pre mňa jasná voľba, ale pamätám si, že s výberom fakulty to vôbec nebolo také jednoduché. Pokiaľ u ostatných fakúlt už názov evokoval ich zameranie, FHI bola pre mňa veľkou neznámou.”

Ideš do toho?

Buď aj ty FHI

Podaj prihlášku